Paano malalaman kung may mataas na fever ang aking aso sa Pilipinas

Paano malalaman kung may mataas na fever ang aking aso sa Pilipinas

Ang pagkakaroon ng mataas na fever ng iyong aso ay hindi dapat ibinabahala. Ang pagmonitor sa kalagayan ng iyong alaga ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalalaon ng kanyang kondisyon. Ang mataas na fever ay maaaring magdulot ng sakit sa iyong aso at maaaring magdulot din ng hindi pagkakatugon sa mga gawain sa araw-araw.

Narito ang ilang mga senyales na maaaring magpahiwatig na may mataas na fever ang iyong aso:

  1. Pagbabago sa temperatura ng katawan - Ang normal na temperatura ng aso ay nasa range ng 101.5°F hanggang 102.5°F. Kapag nag-exceed ito sa normal na range, maaaring may mataas na fever ang iyong aso.

  2. Pagbabago sa ganang kumain - Kapag hindi na nagugutom ang iyong aso o hindi na nag-aapreciate sa pagkain na dati niyang kinakain, maaaring may mataas na fever ito.

  3. Pagbabago sa gawi - Kapag hindi na aktibo o hindi na gusto ang mga gawain na dati niyang ginagawa, maaaring may mataas na fever ito.

  4. Pagbabago sa pagtulog - Kapag hindi na nagtutulog ng sapat o hindi na gusto ang pagtulog, maaaring may mataas na fever ito.

  5. Pagbabago sa pisikal na hitsura - Kapag may mga palatandaan ng pagbabago sa kanyang katawan tulad ng pagkakaroon ng mga bump o pagkakaroon ng mga wounds, maaaring may mataas na fever ito.

Ang mga senyales na ito ay maaaring magpahiwatig na may mataas na fever ang iyong aso, ngunit hindi lahat ng senyales na ito ay nagpapakita na may mataas na fever ito. Ang pagpunta sa veterinarian ay pinakamahalaga upang malaman kung may mataas na fever ang iyong aso at upang mabigyan ito ng tamang gamutan.

Ang pagbibigay sa iyong aso ng tamang pagkain, tubig, at pag-exercise ay maaaring makatulong sa pagpapabuti sa kanyang kalagayan. Siguraduhin din na ibinibigay ang tamang pag-alaga sa iyong aso upang maiwasan ang pagkakaroon ng mataas na fever.

Malungkot na hindi lahat ng sakit ng iyong aso ay maaring gamutin sa bahay. Kailangan mo pang dalhin ang iyong alaga sa veterinarian para mabigyan ng tamang gamutan. Ang pagiging proactive sa pag-alaga sa iyong aso ay mahalaga, lalo na kung may mga senyales ng mataas na fever. Hindi dapat maghintay bago dalhin sa doktor ang iyong aso upang maprotektahan ang kanyang kalagayan. Ang pagmonitor sa kalagayan nito ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalalaon ng kanyang kondisyon at mabigyan ng tamang gamutan sa oras na kailangan nito.

Ang pagbibigay ng tamang pagkain, tubig, at pag-exercise ay maaaring makatulong sa pagpapabuti sa kalagayan ng iyong aso at sa pagpapahaba ng kanyang buhay. Siguraduhin din na ibinibigay ang tamang pag-alaga sa iyong aso, tulad ng pagbibigay ng gamot sa oras na kailangan, pagpapakonsulta sa doktor, at pagpapakonsulta sa specialist kung kinakailangan. Ang pag-alaga sa iyong aso ay hindi lamang pangangailangan upang maprotektahan ang kanyang kalagayan, ngunit upang maprotektahan din ang kanyang buhay.

Sa pagtatapos, ang pagkakaroon ng mataas na fever ng iyong aso ay hindi dapat ibinabahala. Ang pagmonitor sa kalagayan ng iyong alaga at ang pagbibigay ng tamang pag-alaga ay mahalaga upang maprotektahan ang kanyang kalagayan at buhay. Huwag mahabang maghintay bago dalhin sa doktor ang iyong aso kung may mga senyales na nagpapahiwatig na may mataas na fever ito upang mabigyan ito ng tamang gamutan sa oras na kailangan nito.

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.